Jeugd cultuurfonds

“KUNST IS EEN VRIEND DIE JE NOOIT IN DE STEEK LAAT….”

Als uw kind wil zingen of een muziekinstrument wil leren bespelen, maar dat is binnen uw gezinssituatie financieel niet mogelijk, dan kunt u misschien aankloppen voor ondersteuning bij het Jeugdcultuurfonds Friesland. 
Het Jeugdcultuurfonds Friesland is actief is vrijwel alle Friese gemeenten, en werkt nauw samen met Muziekinstituut Friesland om zoveel mogelijk kinderen uit de doelgroep te bereiken. 
Het fonds is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen bij een muziekdocent of instelling voor actieve kunstbeoefening. 
In Nederland zijn er ruim 400.000 kinderen die om financiële redenen niet mee kunnen doen. Hun ouders hebben te weinig geld. Dansen, musiceren, toneelspelen, zingen of schilderen is voor deze kinderen nauwelijks weggelegd. Terwijl het juist voor deze kinderen zo belangrijk is. Het stimuleert hun creativiteit, hun sociale vaardigheden en leert hen op een andere manier naar de wereld kijken.
Voor meer informatie over de voorwaarden kijkt u op www.jeugdcultuurfonds.nl of www.allekinderendoenmee.nl

Zangles bij het Zang Instituut Friesland via het Jeugdcultuurfonds

Zangles bij het Zang Instituut Friesland via het Jeugdcultuurfonds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.jeugdcultuurfonds.nl/202/friesland/

Kunst is goed om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder.

Het Jeugdcultuurfonds wil financiële drempels weghalen om kinderen in achterstandsposities de kans te geven om mee te doen door middel van actieve kunstbeoefening. Het Jeugdcultuurfonds stimuleert daarmee de persoonlijke ontwikkeling van kinderen die in armoede opgroeien. Bovendien draagt het Jeugdcultuurfonds daarmee bij aan een creatieve en innovatieve samenleving.

Het Jeugdcultuurfonds Friesland is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of les kunnen nemen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening.

Het Jeugdcultuurfonds Friesland  richt zich op de professionals die werken met deze groep kinderen uit de jeugdzorg en het onderwijs. Zij verzorgen de aanvragen en de inkomenstoets. Het geld gaat rechtstreeks naar de instellingen of personen die de kunsteducatie verzorgen.
Het Jeugdcultuurfonds werkt hiermee volgens de methode van het Jeugdsportfonds.

Met de bijdrage uit het  Jeugdcultuurfonds Friesland kan bijvoorbeeld het lesgeld of de instrumenten betaald worden. Het geld wordt altijd door een intermediair aangevraagd die werkt in de omgeving van het kind, bijvoorbeeld een leraar op school of iemand van Bureau Jeugdzorg. Er is gekozen voor een systeem waarbij de culturele instelling, vereniging of winkel de rekening rechtstreeks naar het Jeugdcultuurfonds stuurt.

Juist deze aanpak maakt het Jeugdcultuurfonds Friesland laagdrempelig, ouders of verzorgers hoeven zelf geen ingewikkelde aanvraagformulieren in te vullen of bonnetjes te bewaren.